Skip to main content

Show filters

Hide filters

odgovarati na pitanja korisnika

Description

Description

Odgovarati na pitanja korisnika o itinerarima, cijenama i rezervacijama osobno, poštom, e-poštom i telefonom.

Alternativna oznaka

odazivati se na pitanja korisnika

odazvati se na korisnikova pitanja

odazvati se na pitanja korisnika

odgovarati na korisnikova pitanja

odgovoriti na korisnikova pitanja

odgovoriti na pitanja korisnika

reagirati na pitanja korisnika

Vještine