Skip to main content

Show filters

Hide filters

stvarati kalup za oblikovanje vakuumom

Description

Description

Izrađivati kalup za oblikovanje vakuumom iz bilo kojih različitih odgovarajućih materijala koji mogu podnijeti temperature i naprezanja obuhvaćene postupkom. Provjeriti da su sve šupljine koje se trebaju popuniti izložene snazi vakuuma.