Skip to main content

Show filters

Hide filters

crtati kožnu galanteriju

Description

Description

Imati mogućnost upotrebe različitih tehnika skiciranja i crtanja, uključujući umjetničko predstavljanje, ručno ili računalom, uzimajući u obzir veličinu i perspektivu, skicirati i crtati kožnu galanteriju na točan način, kao što su 2D ravni dizajn ili 3D oblici. Biti sposoban pripremiti specifikacijske listove s pojedinostima o materijalima, sastavnim dijelovima i zahtjevima za proizvodnju.