Skip to main content

Show filters

Hide filters

upućivati korisnike zdravstvene zaštite

Description

Description

Upućivati korisnike drugim stručnjacima, na temelju zahtjeva i potreba korisnika zdravstvene zaštite, posebice kada se uvidi da je potrebna dodatna dijagnostika ili intervencija u području zdravstvene zaštite.