Skip to main content

Show filters

Hide filters

tehnologije proizvodnje obnovljive energije

Description

Description

Različite vrste izvora energije koji se ne mogu iscrpiti, kao što su energija vjetra, sunčeva energija, energija vode, biomasa i energija biogoriva. Različite tehnologije koje se u sve većoj mjeri upotrebljavaju za primjenu tih vrsta energije , kao što su vjetroturbine, hidroelektrane, fotonaponske ćelije i koncentrirana solarna energija.

Vještine