Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

suradnja u timovima i mrežama

Description

Description

Pružati potporu grupi ili osposobljavati grupu ljudi u svrhu rada na postizanju zajedničkog cilja uz pokazivanje razumijevanja i poštovanja prema ulogama i kompetencijama drugih.

Alternativna oznaka

djelovanje s drugima radi postizanja ciljeva

surađivati s drugima