Skip to main content

Show filters

Hide filters

prikupljati pravne isprave

Description

Description

Prikupljati i sakupljati pravne isprave iz određenog predmeta kako bi se poduprla istraga ili za sudsko saslušanje, na način koji je u skladu sa zakonskim propisima i osiguravati pravilno vođenje evidencije.