Skip to main content

Show filters

Hide filters

prethodno obrađivati proizvode

Description

Description

Mehaničkim ili kemijskim postupcima primjenjivati obradu predmeta koja prethodi glavnoj operaciji.

Vještine