Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

koristiti logičko programiranje

Description

Description

Upotrebljavati IKT alate za stvaranje računalnog koda koji se sastoji od niza rečenica u logičnom obliku, kojima se izražavaju pravila i činjenice o nekoj problematičnoj domeni. Upotrebljavati programske jezike koji podržavaju ovu metodu, kao što su Prolog, Answer Set Programming i Datalog.