Skip to main content

Show filters

Hide filters

OpenEdge Advanced Business Language

Description

Description

Tehnike i načela razvoja softvera, kao što su analiza, algoritmi, kodiranje, testiranje i sastavljanje programskih paradigmi u OpenEdge Advanced Business Language.

Vještine