Skip to main content

Show filters

Hide filters

ASP.NET

Description

Description

Tehnike i načela razvoja softvera, kao što su analiza, algoritmi, programiranje, testiranje i sastavljanje programskih paradigmi u ASP.NET-u.

Alternativna oznaka

ASP+

ASP.NET 2.0

ASP.NET 3.5

Aspx

Vještine