Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

promicati provedbu ljudskih prava

Description

Description

Promicati provedbu programa kojima se predviđaju sporazumi, obvezujući ili neobvezujući, u vezi s ljudskim pravima kako bi se ojačali napori za smanjenje diskriminacije, nasilja, nepravednog zatvaranja ili drugih oblika kršenja ljudskih prava te kako bi se ojačali napori za postizanje tolerancije i mira kao i bolje postupanje u slučajevima povrede ljudskih prava.