Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

projektirati tiskane pločice

Description

Description

Crtati tiskane pločice koje se upotrebljavaju za elektroničke proizvode kao što su mobiteli i računala, pobrinuti se da projekt sadržava integrirane krugove i mikročipove.