Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

upitni jezik općeg okvira opisivanja resursa

Description

Description

Upitni jezici kao što su SPARQL, koji se upotrebljavaju za dohvaćanje podataka i manipuliranje podacima pohranjenima u formatu okvir za opis resursa (RDF).

Alternativna oznaka

SPARQL

upitni jezik za pristupanje RDF podacima

Vještine