Skip to main content

Show filters

Hide filters

sastavljati ugovore o licenciranju

Description

Description

Sastavljati uvjete i odredbe povezane s dodjeljivanjem prava na ograničenu upotrebu za nekretnine ili usluge.