Skip to main content

Show filters

Hide filters

mikroelektromehanički sustavi

Description

Description

Mikroelektromehanički sustavi (MEMS) su minijaturni elektromehanički sustavi izrađeni primjenom postupaka mikroproizvodnje. MEMS se sastoje od mikrosenzora, mikropokretača, mikrostruktura i mikroelektronike. MEMS se mogu upotrebljavati u nizu uređaja, kao što su glave tintnih pisača, digitalni svjetlosni procesori, žiroskopi u pametnim telefonima, akcelerometri za zračne jastuke i minijaturni mikrofoni.