Skip to main content

Show filters

Hide filters

graditi poslovne odnose

Description

Description

Uspostavljati pozitivan, dugoročan odnos između organizacija i zainteresiranih trećih strana kao što su dobavljači, distributeri, dioničari i drugi dionici kako bi ih se informiralo o organizaciji i njezinim ciljevima.

Vještine