Skip to main content

Show filters

Hide filters

sastavljati financijsko izvješće

Description

Description

Dovršiti računovodstveno izvješće projekta. Pripremiti stvaran proračun, usporediti razliku između planiranog i stvarnog proračuna i donijeti konačne zaključke.

Vještine