Skip to main content

Show filters

Hide filters

robotika

Description

Description

Grana inženjerstva koja obuhvaća projektiranje, rad, proizvodnju i primjenu robota. Robotika je dio strojarstva, elektrotehnike i računalstva, a preklapa se s mehatronikom i procesnom automatikom.

Vještine