Skip to main content

Show filters

Hide filters

pratiti postupke povezane s vlasništvom nad nekretninom

Description

Description

Pratiti skup prava vlasništva i istraživati sve strane uključene u trenutačni postupak kao što su prijenos ugovora u prijenosu vlasništva nad nekretninom ili stavljanje na raspolaganje svih dokumenata koji služe kao dokaz o vlasništvu kako bi se osiguralo da se sva dokumentacija i postupci odvijaju u skladu sa zakonodavstvom i ugovornim sporazumima.