Skip to main content

Show filters

Hide filters

odobravati tehničko projektiranje

Description

Description

Davati suglasnost za izradu dovršenog projekta da bi se prešlo na stvarnu proizvodnju i sastavljanje proizvoda.

Vještine