Skip to main content

Show filters

Hide filters

promicati sudjelovanje javnosti u istraživanju

Description

Description

Surađivati s javnošću u oblikovanju, provedbi i diseminaciji istraživanja.

Vještine