Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati o znanstvenim rezultatima

Description

Description

Razmjenjivati najnovije spoznaje i entuzijazam za znanost s javnošću, unapređivati poznavanje, uvažavanje i razumijevanje znanosti među građanima, promicati upotrebu znanstvenih rezultata u oblikovanju mišljenja.

Vještine