Skip to main content

Show filters

Hide filters

postupak anodiziranja

Description

Description

Razni koraci potrebni u postupku stvaranja anodne elektrode strujnog kruga kako bi se povećala gustoća sloja prirodnog oksida na površini metalnog obratka čime se povećava korozija i habanje. Ti koraci obuhvaćaju: prethodno čišćenje, prikrivanje i stapanje, odmašćivanje i ispiranje, jetkanje i ispiranje, deoksidiranje i ispiranje, anodiziranje i ispiranje, brtvljenje i sušenje te pregled.