Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

sveikatos ir saugos specialistas

Description

Code

2263.3

Description

Sveikatos ir saugos specialistai įgyvendina darbo aplinkos ir kultūros gerinimo planus. Jie vertina riziką ir rengia pokalbius su darbuotojais, siekdami užtikrinti, kad darbo aplinka atitiktų sveikatos ir saugos taisykles, taip pat užtikrinti teigiamą ir produktyvią sąveiką darbo vietoje. Jei sveikatos ir saugos specialistas dirba sveikatos priežiūros įstaigoje, jis turi tirti infekcijų plitimo atvejus ir konsultuoti visus darbuotojus, kaip kovoti su infekcijomis ir užkirsti joms kelią. Be to, įstaigose, kuriose žmonės patiria jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį, pvz., atominėse elektrinėse ir mokslinių tyrimų institucijose, taikoma radiacinė sauga.

Alternatyvi etiketė

darbo saugos specialistas

darbuotojų sveikatos specialistas

higienos specialistas

sveikatos ir saugos konsultantas

sveikatos ir saugos specialistė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

Narrower occupations