Skip to main content

Show filters

Hide filters

dotacijų administratorius

Description

Code

3313.3

Description

Dotacijų administratoriai nagrinėja dotacijas, kurias valdžios sektorius dažnai skiria dotacijos gavėjui. Jie rengia dokumentus, kaip antai dotacijų paraiškas, ir skiria dotacijas. Be to, jie atsako už tai, kad dotacijos gavėjas teisingai panaudotų pinigus pagal nustatytas sąlygas.

Scope note

Excludes grants mangement officers.

Alternatyvi etiketė

dotacijų administratorė

dotacijų ir dotacijų susitarimų vadybininkas

dotacijų ir dotacijų sutarčių vadybininkas

dotacijų moksliniams tyrimams administratorius

dotacijų pasiūlymų administratorius

dotacijų skyrimo administratorius

finansavimo administratorius

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: