Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

IT auditorius

Description

Code

2511.18

Description

IT auditoriai atlieka informacinių sistemų, platformų ir veiklos procedūrų auditą pagal nustatytus įmonių efektyvumo, tikslumo ir saugumo standartus. Jie vertina informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrą atsižvelgdami į riziką organizacijai ir nustato kontrolės priemones, skirtas nuostoliams mažinti. Jie nustato ir rekomenduoja, kaip patobulinti dabartinę rizikos valdymo kontrolę ir įdiegti sistemos pakeitimus arba patobulinimus.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternatyvi etiketė

informacinių technologijų auditorius

IRT auditorius

IT auditorė

IT kokybės vertintojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai