Skip to main content

Show filters

Hide filters

kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuomos agentas

Description

Code

5249.2.1

Description

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuomos agentai yra atsakingi už įrangos nuomą ir konkrečių naudojimo laikotarpių nustatymą. Jie dokumentais tvirtina sandorius, draudimo paslaugas ir mokėjimus.

Alternatyvi etiketė

kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuomos agentė

kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuomos paslaugų specialistas

kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuomos specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: