Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

mokyklos direktoriaus pavaduotojas

Description

Code

1345.1.2

Description

Mokyklų direktorių pavaduotojai padeda mokyklos direktoriui vykdyti valdymo pareigas ir priklauso mokyklos administracijos darbuotojams. Mokyklos direktoriui jie teikia naujausią informaciją apie kasdiene veiklą ir pokyčius mokykloje. Jie įgyvendina mokyklos gaires, politiką ir mokymo programas, nustatytas konkretaus direktoriaus, ir imasi tolesnių su jomis susijusių veiksmų. Jie užtikrina mokyklos valdybos protokolo vykdymą, prižiūri mokinius ir palaiko drausmę.

Alternatyvi etiketė

direktoriaus pavaduotojas

mokyklos direktoriaus pavaduotoja

viršininko pavaduotojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai