Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

povidurinio mokymo įstaigos vadovas

Description

Code

1345.1.4

Description

Povidurinio mokymo įstaigų vadovai valdo kasdienę povidurinio mokymo įstaigų, pvz., technikos institutų ar kitų povidurinio mokymo įstaigų, veiklą. Povidurinio mokymo įstaigų vadovai priima sprendimus dėl priėmimo ir yra atsakingi už tai, kad mokymo programos atitiktų joms taikomus reikalavimus, pagal kuriuos sudaromos palankios sąlygos studentų akademiniam lavinimui. Jie vadovauja darbuotojams, valdo mokyklos biudžetą, mokyklines programas ir prižiūri ryšių palaikymą tarp padalinių. Jie taip pat užtikrina, kad mokykla atitiktų įstatymais nustatytus nacionalinius švietimo reikalavimus.

Alternatyvi etiketė

kolegijos direktorius

povidurinio mokymo įstaigos direktorius

povidurinio mokymo įstaigos vadovė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: