Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tvarumo specialistas

Description

Code

1213.8

Description

Tvarumo specialistai atsako už veiklos procesų tvarumą. Jie padeda rengti ir įgyvendinti planus ir priemones siekiant užtikrinti, kad gamybos procesai ir produktai atitiktų aplinkosaugos teisės aktus ir socialinės atsakomybės standartus, jie taip pat stebi ir teikia ataskaitas apie tvarumo strategijų įgyvendinimą organizacijos tiekimo grandinėje ir veiklos procesuose. Jie analizuoja klausimus, susijusius su gamybos procesais, medžiagų naudojimu, atliekų mažinimu, energijos vartojimo efektyvumu ir produktų atsekamumu siekiant pagerinti aplinkosauginį ir socialinį poveikį ir integruoti tvarumo aspektus į organizacijos kultūrą.

Scope note

Does not include corporate responsibility managers and enterprise development workers.

Alternatyvi etiketė

tvarumo specialistė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai