Skip to main content

Show filters

Hide filters

užtikrinti, kad būtų laikomasi su aplinkos apsauga susijusių teisės aktų

Description

Description

Stebėti veiklą ir atlikti užduotis, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi standartų, susijusių su aplinkos apsauga ir tvarumu, taip pat iš dalies keisti veiklą, jeigu būtų pakeisti su aplinkos apsauga susiję teisės aktai. Užtikrinti, kad procesai atitiktų su aplinkos apsauga susijusius teisės aktus ir geriausią patirtį.

Sąsajos