Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

organizacijos iždininkas

Description

Code

1211.1.4

Description

Organizacijų iždininkai nustato ir prižiūri bendrovės arba organizacijos finansų strateginę politiką. Jie taiko grynųjų pinigų valdymo metodus, tokius kaip sąskaitų organizavimas, pinigų srautų stebėjimas, likvidumo planavimas ir kontrolė, rizikos, įskaitant valiutos ir biržos prekių kainos riziką, valdymas, ir palaiko glaudžius ryšius su bankais bei reitingų agentūromis.

Alternatyvi etiketė

iždo analitikas

organizacijos iždininkė

organizacijos iždo pareigūnas

užsienio valiutos iždininkas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: