Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

farmacijos dėstytojas

Description

Code

2310.1.31

Description

Farmacijos dėstytojai yra tam tikro dalyko profesoriai, dėstytojai ar lektoriai, kurie perduoda studentams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, savo dėstomos studijų srities – farmacijos (dažniausiai akademinio pobūdžio) – žinias. Jie bendradarbiauja su savo universiteto mokslinių tyrimų srities asistentais ir universitetų dėstytojų asistentais,
rengdamiesi paskaitoms ir egzaminams, vesdami praktinius užsiėmimus laboratorijose, vertindami rašto darbus ir egzaminų užduotis, taip pat vykdydami studentų veiklos apžvalgą ir teikdami grįžtamąją informaciją. Jie taip pat vykdo farmacijos srities mokslinius tyrimus, skelbia išvadas ir palaiko ryšius su kitais universiteto kolegomis.

Alternatyvi etiketė

farmakologijos dėstytojas

universiteto vaistininkystės dėstytojas

farmakologijos lektorius

vaistininkystės lektorius

universiteto farmakologijos dėstytojas

farmacijos dėstytoja

farmacijos lektorius

vaistininkystės dėstytojas

universiteto farmacijos dėstytojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai