Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

ikimokyklinio ugdymo specialistas

Description

Code

2342.1

Description

Ikimokyklinio ugdymo specialistai moko mokinius, pirmiausia mažus vaikus, pagrindinių dalykų ir veda kūrybingus žaidimus, siekdami lavinti jų socialinius ir protinius įgūdžius neformaliu būdu ir paruošti juos būsimam formaliam mokymui. Jie rengia visos klasės arba mažesnių grupių pamokų planus, tikriausiai pagal nustatytą mokymo programą, ir rengia mokinių testus pagal dalyko turinį. Į šiuos planus, grindžiamus pagrindiniais dalykais, gali būti įtrauktas skaičių, raidžių ir spalvų atpažinimo, savaitės dienų, gyvūnų ir transporto priemonių skirstymo į kategorijas ir pan. mokymas. Ikimokyklinio ugdymo specialistai taip pat prižiūri mokinius, esančius ne klasėje, o mokyklos teritorijoje, ir užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų elgesio taisyklių.

Alternatyvi etiketė

auklėtojas

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

ikimokyklinio ugdymo specialistė

ugdytojas

vaikų darželio auklėtojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai