Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vidurinės mokyklos geografijos mokytojas

Description

Code

2330.1.7

Description

Vidurinių mokyklų geografijos mokytojai užtikrina mokinių, dažniausiai vaikų ir jaunuolių, švietimą vidurinėse mokyklose. Paprastai jie dirba mokytojais, specializuojasi ir moko savo studijų, geografijos, srityje. Jie rengia pamokų planus ir medžiagą, stebi mokinių pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina mokinių žinias bei rezultatus geografijos srityje pasitelkdami užduotis, testus ir egzaminus.

Alternatyvi etiketė

vidurinės mokyklos geografijos mokytoja

geografijos mokytojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai