Skip to main content

Show filters

Hide filters

konsultuoti sveikatos priežiūros paslaugų gavėjo informuoto sutikimo klausimais

Description

Description

Užtikrinti, kad pacientai ir (arba) klientai gautų visą informaciją apie siūlomų gydymo paslaugų riziką ir naudą, kad jie galėtų duoti informuotą sutikimą, įtraukiant pacientus ir (arba) klientus į jų priežiūros ir gydymo procesą.