Skip to main content

Show filters

Hide filters

povidurinio mokymo įstaigos darbo tvarka

Description

Description

Vidinis povidurinio mokymo įstaigos funkcionavimas, pvz., susijęs su atitinkama parama švietimui ir jo valdymo struktūra, politikos kryptimis ir taisyklėmis.

Alternatyvi etiketė

aukštesniosios mokyklos darbo procedūros