Skip to main content

Show filters

Hide filters

konsultuoti teisės aktų leidėjus

Description

Description

Konsultuoti su teisėkūra susijusį darbą vykdančius valdžios pareigūnus, pvz., parlamento narius, vyriausybės ministrus, senatorius ir kitus teisės aktų leidėjus, dėl įvairių valdžios ir teisėkūros užduočių, pavyzdžiui, politikos kūrimo ir vyriausybės padalinio vidaus darbo tvarkos.