Skip to main content

Show filters

Hide filters

saugoti įrašus apie darbą su paslaugų gavėjais

Description

Description

Saugoti tikslius, glaustus, naujausius ir laiku parengtus įrašus apie darbą su paslaugų naudotojais, laikantis su privatumu ir saugumu susijusių teisės aktų ir politikos.

Scope note

It includes digitally recorded notes.

Sąsajos