Skip to main content

Show filters

Hide filters

mokslinis modeliavimas

Description

Description

Mokslinė veikla, kuria atrenkami atitinkami situacijos aspektai ir siekiama pavaizduoti fizinius procesus, empirinius objektus ir reiškinius, kad būtų galima geriau suprasti, vizualizuoti arba kiekybiškai įvertinti, taip pat sudaryti sąlygas simuliacijai, iš kurios matyti, kaip šis konkretus subjektas elgsis konkrečiomis aplinkybėmis.