Skip to main content

Show filters

Hide filters

sisteminti informaciją

Description

Description

Sisteminti informaciją naudojant sisteminius metodus, pvz., psichikos modelius, ir pagal atitinkamus standartus, siekiant padėti naudotojams tvarkyti informaciją ir suprasti konkrečius reikalavimus ir išvesties laikmenų charakteristikas.

Alternatyvi etiketė

sisteminti duomenis

susisteminti informaciją

tvarkyti informaciją pagal sisteminius metodus