Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vides aizsardzības pētnieks

Description

Code

2133.7

Description

Vides aizsardzības pētnieki identificē problēmas un rod risinājumus tam, kā līdz minimumam samazināt apdraudējumu videi, analizējot paraugus, piemēram, gaisu, ūdeni vai augsni. Viņi konsultē vai izstrādā vides politikas nostādnes ar mērķi uzlabot ūdens resursu saglabāšanu un apsaimnieko atkritumu poligonus. Vides aizsardzības pētnieki veic vides riska novērtējumus un analizē jaunu risinājumu, būvlaukumu vai vides pārmaiņu ietekmi uz vidi, nodrošinot vides aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Alternatīvs apzīmējums

vides aizsardzības pētniece

vides aizsardzības pētnieks

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences