Skip to main content

Show filters

Hide filters

vides tehnoloģiju izstrāde

Description

Description

Tādu zinātnisku un inženiertehnisku teoriju un principu piemērošana, kuru mērķis ir vides un ilgtspējas uzlabošana, piemēram, tīru dzīvesvietu (gaisa, ūdens un zemes) nodrošināšana cilvēkiem un citiem organismiem, vides stāvokļa uzlabošana piesārņojuma gadījumā, ilgtspējīgas enerģijas attīstība un atkritumu apsaimniekošanas un samazināšanas metožu uzlabošana.

URI jēdziens