Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

pedagogisk rådgiver

Description

Code

2359.8

Description

Pedagogiske rådgivere gir praktisk og emosjonell støtte til elever ved en utdanningsinstitusjon, enten i små grupper, i klasser eller enkeltvis. De fungerer som en tilgjengelig skolerepresentant som elever kan kontakte i forbindelse med mange forskjellige problemer. Pedagogiske rådgivere kan gi råd om personlige problemer som sosial integrering og atferdsproblemer, og om skolerelatert spørsmål som utarbeidelse av tilstrekkelige læreplaner, drøftelse av prøveresultater og informering av elever om videre utdanningsmuligheter. De kan samarbeide tett med en sosialarbeider og/eller psykolog på skolen og henvise til andre støttetjenester om nødvendig.

Alternativ betegnelse

utdanningsrådgiver

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences