Skip to main content

Show filters

Hide filters

sikkerhetsinspektør, bygge- og anleggsvirksomhet

Description

Code

3112.2

Description

Sikkerhetsinspektører innen bygge- og anleggsvirksomhet overvåker byggeplasser og deres samsvar med helse- og sikkerhetsforskrifter. De utfører inspeksjoner, identifiserer sikkerhetsfarer og rapporterer funn.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: