Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rådgiver for voldsofre

Description

Code

2635.3.25

Description

Rådgivere for voldsofre tilbyr assistanse og rådgivning til personer som har vært ofre for eller vitne til forbrytelser som for eksempel seksuelle overgrep, familievold eller antisosial atferd. De utvikler løsninger ut fra de ulike behovene og følelsene til personer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences