Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingeniør, spillvann

Description

Code

2143.3

Description

Ingeniører, spillvann utformer kloakksystemer og nettverk for fjerning og behandling av avløpsvann fra byer og andre boligområder. De utformer systemer som er i samsvar med miljøstandarder, og har som mål å begrense påvirkningen på økosystemet og på innbyggere i nærheten av nettverket.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: