Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

vannkvalitetanalytiker

Description

Code

2133.13

Description

Vannkvalitetsanalytikere ivaretar kvaliteten på vann gjennom vitenskapelig analyse og sikrer at kvalitets- og sikkerhetsstandarder oppfylles. De tar prøver av vannet, utfører laboratorieprøver og utarbeider rensingsmetoder, slik at det kan fungere som drikkevann, for vanningsformål og andre vannforsyningsformål.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: