Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

trygdeinspektør

Description

Code

3353.1

Description

Trygdeinspektører undersøker uredelig virksomhet innen trygdesystemet som påvirker arbeidernes rettigheter. De reviderer og undersøker søknader om trygdeytelser og undersøker selskapets handlinger basert på ansattes klager. Inspeksjoner inkluderer arbeidsrelaterte aktiviteter som manglende betaling av lønn eller utgifter. Trygdeinspektører sørger for at ansatte blir behandlet rettferdig og i samsvar med lover. De registrerer og lager rapporter om funnene sine for å sikre gyldigheten av påstandene de undersøker.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: